Είναι αναλογικό ή συμβατικό

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί 4 κοινά καλώδια για όλη την εγκατάσταση συν ενα καλώδιο κλήσης για κάθε σπίτι. Είναι το πιο κοινό σύστημα εξαιτίας της ποσότητας της καλωδίωσης που χρειάζεται, και συνιστάται για μικρές εγκαταστάσεις / κτίρια.

AUDIO ENTRY: 4 Κοινά καλώδια + N (1 καλώδιο κλήσης για κάθε διαμέρισμα ).