Πρόσβαση Εισόδου

Πρόσβαση εισόδου (Access Control) για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. Προιόντα με απλά συστήματα πρόσβασης εισόδου αλλά και κεντρικές κονσόλες πρόσβασης για πολλαπλά συστήματα χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία των ¨Internet Things¨.

Κωδικοποιητής
Πρόσβαση μέσω αριθμητικού κωδικού
Ραδιο-συχνότητες
Πρόσβαση σε garage χειρισμός από απόσταση
Βιομετρικά
Πρόσβαση με βιομετρικά δακτυλικά αποτυπώματα.
Proximity
Πρόσβαση με χρήση με έξυπνης κάρτας ή μπερλόκ