ΜΟΝΙΤΟΡ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
Gain Access to...

ΜΟΝΙΤΟΡ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

       

 

       LOFT MONITOR

Διαθέσιμο σε B/W με ή χωρίς

μνήμες.

Με διακοσμητικό τελείωμα

και με επιλογή για επιτραπέζια

στήριξη.

Βλ. Loft Monitor Catalogue

βλ. Loft Monitor φυλλάδιο

 

 


LOFT TELEPHONES

Φτιαγμένο με ABS πλαστικό

και στήριξη στο τοίχο.

 

 

 βλ. Loft Telephone Catalogue                     


βλ. Προϊόντα

 ILOFT MONITOR

Διαθέσιμο μόνο σε έγχρωμο.

Λειτουργία με ανοιχτή

ακρόαση, χωρίς ακουστικό

 

 

βλ. iLOFT Monitor Catalogue


  βλ. Προϊόντα

 ILOFT TELEPHONES

Λειτουργία με ανοιχτή

ακρόαση, χωρίς ακουστικό.

 

 

 

βλ. iLOFT Telephone Catalogue


 

 
 
 
 
 

SMILE MONITOR '7

 

 SMILE MONITOR '3.5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

See General Catalogue Section